SliKom.Online zaštitni znak
JAWS prečice | Portal SliKom

1. O prečicama i tasteru modifikatoru

Tastaturna prečica može biti pojedinačni taster, kombinacija više tastera pritisnutih istovremeno na tastaturi ili niz tastera koje jedne treba pritisnuti i odpustiti a potom pritisnuti druge. U ovom priručniku znak plus se koristi da označi da navedene tastere treba pritisnuti istovremeno kao kombinaciju više tastera. Na primer: Insert+strelica desno se koristi za čitanje sledeće reči. Ako se prečica sastoji od niza tastera, od kojih jedne treba pritisnuti i odpustiti, a potom pritisnuti druge, koristi se znak zapeta. Na primer prečica: Insert+razmak, l - koristi se kao prečica za zaključavanje tastature. U ovom primeru se zajedno pritisnu tasteri Insert i razmak, a pošto se otpuste, pritisne se taster l.

Kada se prečica sastoji iz tastera sa numeričkog dela tastature, ispred se uvek navodi: "Num". Na primer: Insert+Num 5. Ako u prečici nije navedeno "Num", uvek se koriste brojevi iz prvog reda alfanumeričkog dela tastature.

Layered, (prečice sa tastature od niz tastera), nude brz i pogodan način za izvršavanje različitih radnji ili kretanje kroz i čitanje tabela. Ove prečice smanjuju broj tastera koje treba da pritisnete odjednom da biste izvršili radnju. Layered prečice uvijek radite tako što prvo pritisnete kombinaciju tastera Insert+razmak ili Caps Lock+razmak ako koristite raspored laptop računara, a zatim jedan ili više tastera koji čine komandu.

Sve prečice sa tastature koje koristimo pripadaju jednoj od tri grupe prečica:

  1. JAWS prečice. Koriste se na računaru na kom je instaliran i pokrenut JAWS.
  2. Windows prečice. Koriste se na računaru na kom je instaliran i pokrenut Windows kao operativni sistem.
  3. Programske prečice. Koriste se u instaliranim i pokrenutim programima.

Najčešće se kao modifikator za JAWS prečice koristi Insert taster. JAWS omogućava da se odabere koji taster će biti modifikator. U JAWS pomoći i na drugim mestima ovaj taster se zove JAWS taster. Kao modifikator koriste se tasteri: Insert, Caps lock i Scroll lock. Podrazumevano, INSERT je podešen kao JAWS taster na tastaturama za desktop , a Caps lock je podešan kao JAWS taster na tastaturama laptopa. JAWS taster se može promeniti na dva načina: izborom tipa tastature ili izborom drugog tastera za JAWS taster.

2. JAWS prečice za čitanje teksta

U ovom poglavlju nalaze se JAWS prečice za čitanje teksta i uključuju prečice za čitanje karaktera, reči, redova, rečenica, paragrafa, kontinuirano i sažeto čitanje. Takođe nalaze se i druge prečice koje se odnose na čitanje teksta.

3. JAWS prečice za promenu brzine čitanja

U ovom poglavlju nalaze se JAWS prečice za promenu brzine čitanja i uključuju prečice za: promena brzine u modu čitaj sve, privremena promena i Trajna promena brzine.

JAWS prečice za navigaciju i informacije

JAWS prečice za rad u dijalozima

JAWS prečice za kursore i simulaciju miša

JAWS razne prečice